ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΧΩΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1. Ποια από τις παρακάτω πόλεις είναι πρωτεύουσα της χώρας «ΔΑΝΙΑ»;
ΒΙΛΝΙΟΥΣ
ΚΟΠΕΝΧΑΓΗ
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
2. Ποια από τις παρακάτω χώρες έχει πρωτεύουσα την πόλη «ΤΙΡΑΝΑ»;
ΜΑΛΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΝΔΟΡΡΑ
3. Η πόλη «"ΑΘΗΝΑ"» είναι πρωτεύουσα της χώρας «"ΟΥΚΡΑΝΙΑ"».
ΣΩΣΤΟ
ΛΑΘΟΣ
4. Πρωτεύουσα της χώρας «"ΡΟΥΜΑΝΙΑ"» είναι η πόλη «"ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ"».
ΣΩΣΤΟ
ΛΑΘΟΣ
5. Η πόλη «"ΛΙΣΣΑΒΟΝΑ"» ΔΕΝ είναι πρωτεύουσα της χώρας «"ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ"».
ΣΩΣΤΟ
ΛΑΘΟΣ
6. Πρωτεύουσα της χώρας «"ΙΡΛΑΝΔΙΑ"» ΔΕΝ είναι η πόλη «"ΔΟΥΒΛΙΝΟ"».
ΣΩΣΤΟ
ΛΑΘΟΣ

Επιστροφήστη σελίδα του άρθρου