Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Δημιουργία πολλαπλών ερωτήσεων, πολλαπλών επιλογών.

Το συγκεκριμένο αφορά μερικές ερωτήσεις με θέμα τις Πρωτεύουσες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δοκιμάστε το!

 

Διανέμεται με άδεια GPLv3 ή μεταγενέστερη.